Dostawa i płatność

 1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:
  • a. przedpłata na konto Sprzedającego za pomocą tradycyjnego przelewu bankowegonależności za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi dodatkowymi kosztami, które Zamawiający zaakceptował należy uiszczać na numer konta 74 1140 2004 0000 3002 7840 8237 Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia,
  • b. przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych PayNow, także przy użyciu kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
  • c. płatność za pobraniem – przy odbiorze Zamówienia od kuriera.
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający wybierając ten sposób zapłaty za Zamówienie  zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego PayNow, gdzie po wybraniu sposobu zapłaty, spośród dostępnych metod płatności, otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Organizatora. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z  powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje spółka mBank S.A. z siedzibą w  siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce mBank S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.
 3. Przy płatności z góry, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 3 Dni robocze od zawarcia Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności Zamówienie jest anulowane.
 4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego zapłaty za Zamówienie (w razie płatności przelewem bankowy) lub też z uzyskania informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu zapłaty (w razie wyboru płatności poprzez PayNow), lub z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (przy płatności za pobraniem).
 5. Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem kuriera wnosi: przy płatności z góry: 16 PLN, a przy płatności za pobraniem 22 PLN.  
 6. Całkowity koszt dostawy Produktów (tj. Cena Produktów wraz z ewentualną opłatą dodatkową w związku z wybraną metodą płatności) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje konto/zamówienia” po zalogowaniu się do Konta. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.